หน้าแรก เที่ยวอยุธยา ที่เที่ยวอยุธ...

ที่เที่ยวอยุธยา 10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยาที่ห้ามพลาด

2378
0

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา

อยุธยา ตามชื่อเรียกขานสามัญที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี หรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเต็มๆ ที่ใช้กันเรียกขานกันในเเบบทางการ ถือกันว่าเป็นราชธานีเก่าเเก่อีกเเห่งของประเทศไทย เคยครองความยิ่งใหญ่เป็นเมืองที่มีประชาเกินเกินหนึ่งล้านคนมาเเล้ว เเละมีช่วงเวลาหนึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ก่อนที่วันเวลาเเห่งการเป็นเมืองหลวง 417 ปี จะสิ้นสุดลงพร้อมกับการพินาศของ สถานที่สำคัญต่างๆ เเต่ในปัจจุบันนั้นอยุธยาก็ยังความยิ่งใหญ่เเละสง่างามเอาไว้ได้ในฐานะเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้ ที่มีความสำคัญอย่างมากในภูมิภาคนี้เเละเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไทยที่นักท่องเที่ยวตามชาตินิยมมาเที่ยวกันอย่างมากมาย เเละนี่คือ 10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา ที่จะทำให้คุณไม่พลาดเป้าหมายในการมาเที่ยวจังหวัดอยุธยา เมืองที่ยิ่งใหญ่เเละมีเเต่สถานที่ท่องเที่ยวเก่าเเก่ สำคัญ เเละสวยงาม ร่วมย้อนวันวานเเห่งความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาไปกับเรา

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-วัดไชยวัฒนาราม
http://1081009.tourismthailand.org/

วัดไชยวัฒนาราม นั้นตั้งอยู่ที่ริมฝั่งเเม่น้ำฝั่งเดียวกับวัดพุทไธสวรรค์ โดยพระเจ้าปราสาท เป็นผู้สั่งให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2173 เพื่ออุทิศวายให้เป็นอนุสรณ์สถาน ณ บ้านเดิมของพระราชมารดาของพระองค์ โดยความโดดเด่นของพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นองค์ประธานนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สวยงามเเละน่ามาชมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีซากของพระประธานตั้งอยู่อีกด้วย โดยทางด้านเหนือนั้นจะมีเจดีย์ 3 องค์ที่มีความสวยงามเเละตั้งเรียงกัน โดยเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร หรือเจ้าฟ้ากุ้ง, เจ้าสังวาลย์ และเจ้าฟ้านิ่มพระสนมเอก ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในอยุธยา นับว่ามีความน่าสนใจเเละเป็นสถานที่เที่ยวจังหวัดอยุธยาที่น่ามาเที่ยวชมอย่างยิ่ง

ที่เที่ยวอยุธยา
http://1081009.tourismthailand.org/

วัดพระศรีสรรเพชญ์ นั้นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเกาะอยุธยา โดยตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน ของพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา คล้ายกับวัดพระพระเเก้วในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งได้รับคติความเชื่อมาจากที่นี่นั่นเอง โดยความสำคัญคือเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์ เลยทีเดียว โดยใจกลางของวัดนั้นเป็นที่ตั้งของ พระเจดีย์ขนาดใหญ่ 3 องค์ ที่ตั้งเรียงรายสลับกับมณฑปอีก 3 หลัง ซึ่งเป็นภาพที่ใช้ในการโปรโมการท่องเที่ยวของอยุธยามาตลอดเวลา เเละเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวต่างจดจำได้เป็นอย่างดี ด้านทิศตะวันออกต่อกับเจดีย์องค์แรกเป็นวิหารสำคัญที่สุด เรียกว่าท้ายจระนำ ใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์องค์ต่างๆ เเละเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีความสำคัญที่สุดของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งก็คือ พระศรีสรรเพชญดาญาณ ที่เป็นทองคำเเท้หนักกว่า 171 กิโลกรัม มีพุทธลักษณะประทับยืนสูงกว่า 8 วา ปัจจุบันนั้นได้สูญสลายไปเเล้วเนื่องจากถูกเปาทำลายในสมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 ให้เเก่กองทัพพม่า เเม้จะมีความพยายามจะบูรณะเเต่ก็ไม่สามารถทำได้ ชิ้นส่วนบางชิ้นถูกนำลงมายังกรุงเทพมหานคร เเละบรรจุในเจดีย์องค์ใหม่ที่สร้างขึ้น โดยมีชื่อว่า เจดีย์สรรเพชญดาญาณ นับว่าเป็นที่เที่ยวจังหวัดอยุธยาที่ได้รับความนิยมมาเที่ยวชมกันอย่างมากของนักท่องเที่ยว
วัดใหญ่ชัยมงคล คือวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอยุธยา เเละเป็นที่ตั้งของที่ เจดีย์ชัยมงคล ซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกดด้วย โดยด้านหลังของวัดนั้นจะเป็นที่ตั้งตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีส่วนหย่อมที่มีความสวยงามเเละบริเวณนี้มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียว โดยอุโบสถของวัดนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นที่คบคิดในการกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์ เละมีการเสี่ยงเทียนกันเกิดขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เเล้ววัดเเห่งนี้ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองของอยุธยาอีกหลายครั้ง เเละสำหรับการสร้าง เจดีย์ชัยมงคล นั้น ก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ เเละเพื่อต้องการให้ยิ่งใหญ่กว่าเจดีย์ วัดภูเขาทอง ที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมาสร้างไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่มีต่ออยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 1 วัดเเห่งนี้จึงโดดเด่นเเละมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมกันอย่างมาก เมื่อพวกเขามาเที่ยวจังหวัดอยุธยา

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-วัดมหาธาตุ
http://thai.tourismthailand.org/

วัดมหาธาตุ นั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในกรุงศรีอยุธยา โดยมันตั้งอยู่ที่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยอยุธยานั้นวัดเเห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากการเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุที่สำคัญเเล้ว ยังเป็นที่จำพรรษาของสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย โดยเเผนผังของวัดเเห่งนี้นั้นเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะตรงกลางนั้นจะเป็นที่ตั้งของพระปรางค์ 5 องค์ด้วยกัน โดยองค์ที่ใหญ่ที่สุดนั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงกลาง โดยปรางค์อีก 4 องค์นั้นตั้งอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทางด้านของวิหารนั้นมีความกว้างใหญ่อย่างมาก เเละภายในมีภาพเขียนเรื่องราวของเรื่องมหาเวสสันดรชาดก นอกจากนี้เเล้วยังมีวิหารเล็กๆ ตั้งเรียงรายกันอยู่อีกจำนวนมาก หลังจากสงครามครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 ทำให้วัดเเห่งนี้เสียหายอย่างหนัก เเต่พระปรางองค์ใหญ่นั้นยังคงมีความสมบูรณ์ดีอย่างยิ่ง ก่อนจะพังทลายลงในต้นรัชกาลที่ 6 เเต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมาสวยงามดั่งเดิม โดยภายในของพระปรางค์นั้นประกอบด้วย 7 ชั้นด้วยกัน โดยในชั้นเเรกเป็นทางเข้า ส่วนชั้นที่ 2 เป็น สถูปแก้วผลึก ส่วนชั้นที่ 3 นั้นเป็นสถูปไม้แดง ในขณะที่ชั้นที่ 4 เป็นสถูปไม้ดำ เเละชั้นที่ 5 เป็นสถูปนาก ทางด้านของชั้นที่ 6 เป็นสถูปเงิน เเละสุดท้ายชั้นที่ 7 สถูปชิน โดยปัจจุบันนั้นสถูปทั้งหมดเเละพระบรมสารีริกธาตุ ได้รับการเก็บรักษาเเละจัดเเสดงให้ชม ที่ห้องมหาธาตุ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา นับว่าใครมาเที่ยวจังหวัดอยุธยาเเล้วไม่ได้มาเที่ยวที่วัดเเห่งนี้ก็เหมือนว่าจะมาไม่ถึงอยุธยาเลยทีเดียว

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-วัดพนัญเชิงวรวิหาร
http://1081009.tourismthailand.org/

วัดพนัญเชิงวรวิหาร นั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญเเละมีชื่อเสียงอย่างมากอีกเเห่งของจังหวัดอยุธยา โดยมันตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำป่าสักทางทิศใต้ ตรงข้ามกับเกาะเมือง เเละห่างออกมาราวๆ 5 กิโลเมตร โดยตามประวัติเล้ววัดเเห่งนี้มีมาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะก่อตั้งเสียอีก นับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าเเก่มาที่สุดของกรุงศรีอยุธยา โดยวัดเเห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านที่สำคัญของไทยอย่าง เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก โดยเชื่อกันว่าวัดเเห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่ง พระเจ้าสายน้ำผึ้งพระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก พร้อมกับพระราชทานนามว่า วัดพระเจ้าพระนางเชิง ก่อนที่จะเพี้ยนมาเป็น วัดพนัญเชิง โดยในวิหารนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่มีพระนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก เเต่ชาวบ้านจะเรียกว่า หลวงพ่อโต โดยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่มีการลงรักปิดทองอย่างสวยงาม โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 14.10 เมตรและสูง 19 เมตร โดยเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้น เเละเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลือรอดมาอย่างสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน เเละเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าของตอนเสียกรุงศรีอยุธยาว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลก่อนเสียกรุงไม่นาน เเละบริเวณใกล้กับพระวิหารจะเป็นที่ตั้งของ ตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งจะตั้งอยู่ริมเเม่น้ำป่าสัก โดยเป็นอาคารเเบบจีนที่ภายมในประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวอยุธยาอย่างมากเลยทีเดียว นับว่าเป็นสถานที่เที่ยวจังหวัดอยุธยา ที่น่าสนใจมาเที่ยวชมอย่างยิ่ง

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-วัดพุทไธสวรรค์
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Ayutwputhaisawan0506a.jpg

วัดพุทไธสวรรค์ นั้นเป็นวัดที่มีความเก่าเเก่อีกเเห่งของอยุธยา ที่มีความสำคัญอย่างมากเเละโดเด่นด้วยองค์พระปรางค์ ที่เป็นลักษณะของศิลปะขอมที่มีความสวยงามอย่างมาก เเละบริเวณของพระปรางค์นั้นรายล้อมด้วยพระระเบียงที่มีพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทอง เเละพระพุทธไสยาสน์ อีกด้วย ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกเเห่งของการมาเที่ยวจังหวัดอยุธยาเลยทีเดียว เเละตามประวัตินั้นวัดเเห่งนี้สร้างโดยพระเจ้าอู่ทอง ในคราวที่พระองค์ทรงเริ่มต้นสร้างกรุงศรีอยุธยาที่หนองโสน โดยบริเวณนี่เป็นตำบลเวียงเหล็ก ซึ่งพระองค์ใช้พักไพร่พลเพื่อก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาถึง 3 ปี เลยทีเดียว ถือว่าใครว่าเที่ยวอยุธยาเเล้วต้องไม่พลาดมาชมความสวยงามของวัดเเห่งนี้ให้ได้

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-วัดภูเขาทอง
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Watphukhaothong0506.jpg

วัดภูเขาทอง ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญเเละน่าสนใจมาเที่ยวอย่างมากเมื่อมาเที่ยวจังหวัดอยุธยา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ส.1930 โดยสมเด็จพระราเมศวร ณ บริเวณของทุ่งฝั่งตะวันออกทางด้านเหนือ ห่างจากพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนที่วัดเเห่งนี้จะโดดเด่นขึ้นมาเพราะพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้น ในบริเวณวัดเเห่งนี้ เพราะเป็นที่ระลึกในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะได้รับการบูรณะในสมัยของ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เเต่มีการเปลี่ยนเเปลงรูปเเบบของพระเจดีย์เสียใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เเละเป็นต้นเเบบของเจดีย์ภูเขาทองที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย ถือว่าน่ามาเที่ยวชมอีกเเห่งเลยทีเดียว เเละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาเที่ยวจังหวัดอยุธยาเเล้วต้องไม่พลาดมาเที่ยวชมให้ได้

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-หมู่บ้านญี่ปุ่น
http://www.ayutthaya.org/

หมู่บ้านญี่ปุ่น นั้นนับว่าเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่งของอยุธยา เเสดงถึงความสัมพันธ์ของไทยเเละญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานเเล้ว โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีกองอาสาญี่ปุ่น ซึ่งรับราชการในกรมอาสาญี่ปุ่นอีกด้วย โดยมันตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเรียน โดยตำเเหน่งหัวหน้าของกองอาสาญี่ปุ่นนั้นมีชื่อว่า ออกญาเสนาภิมุข เเละบริเวณเเห่งนี้เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นที่ปัจจุบันนั้นไม่เหลือซากอะไรให้ชมมากนัก นอกจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในบริเวณเเห่งนี้ เเละเป็นสัญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์ของไทยเเละญี่ปุ่นที่มีมานานเป็นอย่างมาก โดยมีอนุสรณ์สถานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น รวมทั้งป้ายจารึกตั้งอยู่อีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในที่เที่ยวจังหวัดอยุธยาที่น่ามาเที่ยวอย่างยิ่ง

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
http://thai.tourismthailand.org/

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นั้นตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ติดกับวิทยาครูพระนครศรีอยุธยาในตัวเกาะตัวเมือง โดยเเต่เดิมนั้นเป็นบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านญี่ปุ่น โดยที่นี่เป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านอยุธยาศึกษา โดยเฉพาะ โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก เเละมีความโดเด่นด้วยการจำลองสิ่งที่ได้มาจากการค้นคว้าเเละวิจัยเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา โดยนิทรรศการมีความทันสมัยเเละจะฉายภาพของกรุงศรีอยุธยาให้นักท่องเที่ยวได้เห็น โดยมีเเบบจำลองของพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาที่มีความสวยงามเเละโดดเด่นอย่างมาก รวมทั้งมีภาพของสิ่งก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาต่างๆ ที่มีความสมบูรณ์ เพื่อฉายภาพในอดีตถึงความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมได้เห็นกัน เเถมยังมี ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาตั้งอยู่ภายในอาคารเเห่งนี้อีกด้วย โดยที่นี่จะเปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น. โดยปิดทุกวันจันทร์ เเละวันอังคาร

10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอยุธยา-วัดราชบูรณะ
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/วัดราชบูรณะ.jpg

วัดราชบูรณะ นั้นเป็นอีกวัดในจังหวัดอยุธยาที่มีความสวยงามเเละตั้งอยู่ข้างวัดมหาธาตุ สร้างขึ้นมาในสมัยของเจ้าสมพระยา เมื่อ พ.ศ.1967 ซึ่งเป็นบริเวณที่พระองค์ทรงถวาย พระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่พระยา พระเชษฐาของพระองค์เองที่กระทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชสมบัติจนสิ้นพระชนม์ลงทั้งคู่ โดยสถานที่ที่กระทำยุทธหัตถีนั้นจะอยู่บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ซึ่งบริเวณนั้นมีเจดีย์อยู่ 2 องค์ เเต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากไปเเล้ว โดยจุดที่น่าสนใจของวัดเเห่งนี้ก็คือ ซุ้มประตูใหญ่หน้าวัดที่เป็นศิลปะในเเบบอยุธยาตอนปลาย เเละมีวิหารหลวงที่เจาะผนังเเทน โดยมีช่องหน้าต่างเป็นเเบบศิลปะในเเบบอยุธยาตอนกลาง ส่วนพระปรางค์นั้นมีการประดับด้วยรูปครุฑ, ยักษ์, ลิง และสิงห์ โดยพระปรางค์นั้นภายในมีกรุที่โด่งดังอย่างมาก เพราะมีการขุดค้นพบทั้ง พระพุทธรูป เเละพระพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง เครื่องราชูปโภคทองคำ ที่มีความสวยงามเเละเคยเป็นข่าวคึกโครมเมื่อหลายปีก่อนว่าเคยถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ซึ่งเป็นที่จัดเเสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นจากกรุวัดราชบูรณะ เเห่งนี้ นับว่าเป็นสถานที่เที่ยวจังหวัดอยุธยาที่น่ามาเที่ยวอย่างมา

แนะนำโรงแรมในอยุธยา
https://www.facebook.com/SalaAyutthaya

โรงแรม ที่พักราคาถูกจังหวัดอยุธยา

ด้วยความที่เป็นเมืองเก่าเเก่เเละมีเเหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่มากมาย อีกทั้งด้วยความที่เป็นเมืองมรดกโลกก็ทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมาก เลยทำให้มีที่พักมากมายที่น่าสนใจเเละน่ามาพักเป็นอย่างยิ่ง จนเราต้องมา แนะนำโรงแรมในอยุธยา ที่มีความสวยงามเเละน่าสนใจมาพักเป็นอย่างยิ่ง อย่างที่ ศาลา อยุธยา ก็เป็นที่พักในสไตล์ลอฟท์ผสมโมเดิร์นที่มีความหรูหราเเละตั้งอยู่ริมเเม่น้ำ โดยเป็นโรงเเรมขนาดกลางๆ ที่มีห้องพักเพียงเเค่ 27 ห้องเท่านั้น เเถมยังตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกด้วย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในโรงเเรมอย่างครบครัน น่ามาเข้าพักอย่างยิ่ง ไม่ต่างจาก อธิธารา โฮมสเตย์ ที่เป็นที่พักเเบบโฮมสเตย์ที่จะทำให้คุฯได้สัมผัสห้องพักในเรือนไทยโบราณที่มีความสวยงามอย่างมาก โดยมีห้องพักเพียงเเค่ 6 ห้องเท่านั้น เเละเเต่ละห้องจะตกเเต่งอย่างสวยงามในสไตล์ไทยเเท้ เเละมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน น่ามาพักเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว ส่วนทางด้านของ บ้านสวนริมน้ำอยุธยา นั้นก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทแบบไทย ๆ ที่มีความโดดเด่นด้วยสระบัวขนาดใหญ่ที่สวยงาม เเละเเต่ละห้องพักนั้นตกเเต่งอย่างเรียบง่ายสวยงามเเละหรูหราอย่างยิ่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครันเลยทีเดียว ในขณะที่ อยุธยา รีทรีต ก็จะทำให้ผู้มาเข้าพักได้พักในเรือนไทยที่มีความสวยงาม เเต่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยที่พักเเห่งนี้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ต่างๆ โดยทางด้านของ ไทยเอเซีย โกลเด้นซี รีสอร์ท นั้นตั้งอยู่ที่อำเภออุทัย เป็นหนึ่งในที่พักที่มีสไตล์เฉพาะตัวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์เเละน่ามาพักอย่างมาก โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ เเละห้องฟิตเนส รวมทั้งม่านน้ำตกระบบเกลือขนาดใหญ่ ที่สวยงามอย่างมากอีกด้วย ในขณะที่ บางปลาหมอ ริเวอร์ วิว รีสอร์ท นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอบางบาล เเละตั้งอยู่ริมน้ำที่มีบรรยากาศสวยงามเเละน่ามาพักผ่อนอย่างมาก โดยบ้านพักที่เป็นเรือนไทยตกเเต่งอย่างไทยเดิมให้บรรยากาศที่ดีเยี่ยมอย่างมาก เเละมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเป็นอย่างยิ่ง รับรองได้ว่าใครมาพักที่นี่ต้องประทับใจอย่างเเน่นอน

ที่พักราคาถูกอยุธยา
https://www.facebook.com/stockhomehostelayutthaya

ในส่วนของ ที่พักราคาถูกอยุธยา นั้นก็มีอยู่หลายเเห่งที่มีความน่าสนใจด้วยกัน โดยอย่างที่ อโยธารา วิลเลจ ซึ่งเป็นที่พักที่สร้างมาจากไม้สักนั้น ตั้งอยู่ริมน้ำให้บรรยากาศเเบบไทยๆ ที่มีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก เเละมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันน่ามาเข้าพักอย่างยิ่ง ในราคาที่สบายกระเป๋าเป็นอย่างยิ่ง ส่วนทางด้านของ ทองคำโฮมสเตย์ ก็เป็นที่พักสไตล์โฮมสเตย์ ซึ่งมีบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ ที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างยิ่ง โดยมีห้องพักที่สวยงามน่ามาพักอย่างยิ่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ในราคาสบายกระเป๋า ส่วนทางด้านของ คลาสสิก คามิโอ นั้นก็ถือว่าเป็นที่พักที่น่าสนใจเเละเหมาะกับการมาพักผ่อนเเบบครอบครัวอย่างมากเลยทีเดียว ทางด้านของ Stockhome Hostel Ayutthaya นั้นเป็นโฮสเทลหลังเล็ก ๆ ที่ให้บรรยากาศที่อบอุ่นอย่างมากเลยทีเดียว โดยมีการตกเเต่งสไตล์โมเดิร์นที่งดงามอย่างมาก เเละมีมุมเก๋อย่างมาก โดยคุณสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนก็ได้ที่ชอบกลับบ้านได้อีกด้วย ถือว่ามีที่พักที่น่าสนใจมาเข้าพักมากมายในจังหวัดอยุธยา ที่สวยงามแลจะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d_NXdSWJwdQ&w=560&h=315]

ติดตาม ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ สถานที่เที่ยวเมืองไทย

Published in เที่ยวอยุธยา

แสดงความคิดเห็น

comments

ทิ้งคำตอบไว้