หน้าแรก เที่ยวกำเเพงเพชร ที่เที่ยวกำเเ...

ที่เที่ยวกำเเพงเพชร 10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชรที่งดงาม

623
0

10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร

กำเเพงเพชร จัดว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 358 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่ามาตั้งเเต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญอย่างมากในฐานะเมืองลูกหลวง โดยเเต่เดิมนั้นมีชื่อว่าเมืองชากังราว ซึ่งปัจจุบันชื่อนี้ก็ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวอยู่ ด้วยความที่เป็นเมืองเก่าจึงมีโบราณสถานที่สำคัญอยู่มากมาย เเละที่มาของชื่อจังหวัดกำเเพงเพชรนั้นก็เพราะว่า สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เคยเสด็จเเละมีบันทึกถึงกำเเพงเมืองเเห่งนี้ว่ามีความยิ่งใหญ่เเละสวยงามมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมกับคำขวัญประจำเมืองที่น่าสนใจว่า กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ ลือเลื่องมรดกโลก โดยมีที่เที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรที่น่าสนใจหลายจุดด้วยกัน เเละนี่คือ 10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร ที่คุณไม่ควรพลาดมาเที่ยวชมกัน

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร เเละอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไม่มากนัก จึงทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาอกองค์การยูเนสโก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อปี พ.ศ.2534 ทำให้เป็นอีกหนึ่งในสถานที่เที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรที่มีชื่อเสียงเเละน่ามาเที่ยวอย่างยิ่ง โดยพื้นภายในนั้นจะเเบ่งออกเป็นสองส่วน คือในส่วนฝั่งตะวันออกของเเม่น้ำปิง นั้นจะเป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาเเลงเป็นส่วนใหญ่ เเละมีขนาดใหญ่โตอย่างมาก ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกของเเม่น้ำปิงนั้นจะเป็นเขตเมืองนครชุม ที่ใช้อิฐในการก่อสร้าง เเละโบราณสถานเเต่ละเเห่งก็มีขนาดเล็กกว่า โดยรูปเเบบของศิลปกรรมที่ปรากฏทั้งหมดนั้นเป็นในยุคสมัยสุโขทัยเเละอยุธยา โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์เเห่งนี้ทั้งที่ สระมน ซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณเเห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังในสมัยโบราณเเต่ได้เสียหายไปหมดเเล้ว ส่วนศาลพระอิศวร นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของศาลจังหวัดเป็นฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาเเลง เเละมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์จำลองตั้งอยู่ โดยองค์จริงนั้นจัดเเสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ส่วนบริเวณที่เป็นวัดพระแก้ว นั้นก็นับว่าน่ามาเที่ยวชม โดยมีรูปเเบบการก่อสร้างคล้ายกับที่สุโขทัยเเละอยุธยาตามคติความเชื่อในสมัยนั้น โดยตรงกลางของวัดมีพระเจดีย์กลมแบบลังกาองค์ใหญ่ โดยหลังจากการขุดค้นเเล้วก็พบว่ามีฐานเจดีย์แบบต่างๆ รวมกันถึง 35 ฐาน เเละวิหารใหญ่น้อยรวมกันถึง 8 วิหาร ส่วนฐานโบสถ์มี 3 แห่ง นับว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มาก วัดพระธาตุ นั้นมีขนาดเป็นรองวัดพระเเก้วไม่มากนัก โดยภายในมีการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์ใหญ่ที่มีลักษณะเเบบกำเเพงเพชรที่สวยงาม ส่วนวัดพระสี่อิริยาบถ เรียกว่าวัดพระยืน ที่มีความสวยงามโอ่อ่าอย่างมาก เเละมีพระพุทธรูปปางลีลา ที่สวยงามรวมทั้งพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ที่ชำรุดไปมากเเล้วเเต่ก็เเสดงให้เห็นถึงความสวยงามของสกุลช่างกำเเพงเพชรได้เป็นอย่างดี ทางด้านของ วัดช้างรอบ นั้นเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่อยู่กลางลาน โดยมีฐานกว้าง 31 เมตร โดยมีฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นสองขาหน้า เเละหันหัวออกจากฐานรายรอบเจดีย์ โดยมีลักษณะเป็นช้างทรงจำนวน 68 เชือกด้วยกัน โดยหลังการขุดเเต่งบริเวณนี้พบดินเปารูปต่างๆ มากมาย เเละมีการนำไปจัดเเสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

พิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร นั้นถือว่าเป็นเเหล่งจัดเเสดงวัตถุโบราณที่มีความสำคัญอย่างมากของจังหวัดกำเเพงเพชร โดยเเต่ละชิ้นนั้นมีความเก่าเเก่อย่างมากตั้งเเต่สมัยทวารวดี, สมัยลพบุรี เเละสมัยรัตนโกสินทร์ โดยวัตถุทำหมดนั้นขุดค้นได้จากในเมืองกำเเพงเพชร โดยมี เครื่องสังคโลก, เศียรพระพุทธรูป, ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา เเละที่เหมือนจุดไฮไลท์คือ เทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ ซึ่งเเต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ศาลพระอิศวร เเต่ได้มีชาวเยอรมันที่เข้ามาเที่ยวในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทำการลับลอบตัดพระเศียรเเละพระกรของเทวรูปออกไป จนเจ้าเมืองกำเเพงเพชรได้มีใบบอกไปทางกรุงเทพได้รู้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงขอคืน เเละโปรดสร้างเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ องค์จำลองพระราชทานไปให้เเทน ซึ่งปัจจุบันเทวรูปองค์นี้จัดเเสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเบอร์ลิน โดยที่นี่เปิดให้เข้าได้ทุกวันตั้งเเต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ซึ่งจะเปิดทุกวันจันทร์เเละวันอังคาร ถือว่าเป็นที่เที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรที่น่าสนใจอย่างมาก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ นั้นตั้งอยู่ติดกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ในเขตตัวเมืองกำเเพงเพชร โดยที่นี่จะจัดเเสดงเรือนไทยโบราณที่เป็นเรือไทยภาคกลางที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เเละมีการจัดเเสดงที่เเบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันเเละมีการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการจัดเเสดง อีกทั้งยังเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด นับว่าเป็นอีกหนึ่งในที่เที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรที่น่ามาชมอย่างยิ่ง โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลา 9.00 น. จนถึงวลา 16.00 น.

10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร-หอไตรวัดคูยาง
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

หอไตรวัดคูยาง นั้นตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกำเเพงเพชร โดยตั้งอยู่บนถนนวิจิตร โดยเป็นสถานที่สำคัญอีกเเห่งของกำเเพงเพชร โดยเป็นหอเก็บพระไตรปิฏกที่สร้างด้วยไม้อยู่กลางสะน้ำตามรูแเเบบนิยม โดยเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ ซึ่งภายในนั้นเก็บรักษาเอกสารโบราณเอาไว้จำนวนมากมาย ซึ่งหลายชิ้นนั้นไม่สามารถประเทศค่าได้ ด้วยความที่เป็นอาคารไม้จึงมีการเเกะสลักที่มีความสวยงามเเละเก่าเเก่อย่างยิ่ง โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรเเล้วส่วนใหญ่จะไม่พลาดมาเที่ยวชมความสวยงามของหอไตรเเห่งนี้กัน

10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร-วัดป่าเขาเขียว
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

วัดป่าเขาเขียว หรือวัดหลวงพ่อถัง นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากของจังหวัดกำเเพงเพชร โดยวัดเเห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอปางศิลาทอง โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปัญญาสีลโชโต หรือหลวงพ่อถัง ที่มีความสามารถในการลงยันต์เเละเสกคาถาอาคมลงบนถังตวงข้าวสาร ซึ่งหากใครนำไปบุชาเเล้วก็มีความเชื่อกันว่าจะทำมาค้าขายคล่องตัว ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องทื่เเปลกอีกเรื่องหนึ่ง เเต่ก็ได้รับศรัทธาจากชาวภาคกลางเป็นจำนวนมากในการมาหาหลวงพ่อให้ท่านสักยันต์ให้ นอกจากนี้เเล้วในบริเวณของวัดก็ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ถังตวงข้าว ซึ่งมีถังตวงข้าวแบบโบราณ และแบบสมัยใหม่ จัดเเสดงมากกว่า 1,000 ถึงด้วยกัน เเละบางถังที่มีความเก่าเเก่นั้น ก็หาชมที่ไหนไม่ได้อีกเเล้วในประเทศไทย ถือว่าใครมาเที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรเเล้วต้องไม่พลาดมากราบนมัสการหลวงพ่อถัง เเละมาชมของเเปลกๆ ที่หาชมได้ยาก

10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร-เมืองนครชุม
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

เมืองนครชุม นั้นเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเเม่น้ำปิง ในเขตตัวอำเภอเมืองกำเเพงเพชรในปัจจุบัน ถือว่าเป็นที่เที่ยวจำวัดกำเเพงเพชรที่มีความน่าสนใจเเละเก่าเเก่ไปด้วยโบราณสถานใหญ่น้อยมากมายในบริเวณเมืองเก่าเเก่นี้ โดยคุณจะได้เห็นสภาพของกำเเพงเมืองเก่าที่มีความสูง 2-3 เมตรสร้างจากมูลดิน ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวไปตามริมเเม่น้ำปิง ซึ่งถือว่าเป็นเเนวกำเเพงโบราณที่มีความสวยงามเเละยิ่งใหญ่อีกเเห่งของประเทศ เเละเป็นที่มาของชื่อจังหวัดกำเเพงเพชรอีกด้วย โดยภายในของเมืองเก่าเเห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของ กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ซึ่งเป็นป้องเก่าเเก่โบราณที่มีความสำคัญในการป้องกันเมือง ปัจจุบันอยู่ริมถนนพหลโยธิน ก่อนจะเข้าตัวเมืองกำเเพงเพชร สร้างในเเบบจตุรมุขศิลาแลงที่มีความยาวกว่า 83 เมตร เเละสูงถึง 6 เมตร

ที่เที่ยวกำเเพงเพชร
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

ตลาดกล้วยไข่ นั้นตั้งอยู่ในตัวอำเภอกำเเพงเพชร เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เพราะว่าของขึ้นชื่อที่สำคัญของจังหวัดกำเเพงเพชรก็คือกล้วยไข่นั่นเอง โดยการที่มันตั้งอยู่ริมถนนสายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 343 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเเวะมาเลือกซื้อกาของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดกำเเพงเพชร ซึ่งก็คือกล้วยไข่ ซึ่งมีทั้งที่เป็นเเบบกล้วยไข่ทั้งดิบเเละสุก หรือจะเป็นในรูปเเบบที่มีการเเปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจทั้ง กล้วยฉาบ เเละยังมีสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างเฉาก๊วยชากังราว โดยร้านค้าต่างๆ นั้นจะตั้งเรียงรายกันเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งตลาดเเห่งนี้ร้านค้าจะเปิดกันในเวลา 8.00 นง จนถึงเวลา 17.00 น. ของทุกวัน

10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอย่างมากของภาคกลาง โดยกินบริเวณถึงสองจังหวัดด้วยกันทั้งอำเภอปางศิลาทอง ในจังหวัดกำแพงเพชร เเละอำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอแม่เปิน ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก โดยมีพื้นที่กว่า 558,750 ไร่ ด้วยกัน เเถมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสัตว์ป่าจะใช้เส้นทางในการเดินทะลุกันได้ ทำให้มีสัตว์หายากอยู่มากมายหลายพันธุ์ทั้ง สมเสร็จ, เลียงผา, กระทิง เเละช้างป่า โดยมียอดเขาโมโกจู ที่มีความสูงที่สุด ที่ 1,964 เมตรจากระดับน้ำทะเล เเละเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ โดยป่าส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นป่าดงดิบ, ป่าเต็งรัง เเละป่าเบญจพรรณ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการมาท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือในช่วงฤดูหนาว ราวๆ เดือนพฤศจิกายน จนถึง เดือนกุมภาพันธ์

10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร-อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ขอบคุณ ภาพจาก http://1081009.tourismthailand.org/

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า นั้นมีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอคลองลาน เเละกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ในจังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า ในจังหวัดตาก โดยเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกเเห่งในภาคกลาง เเละเป็นต้นน้ำของเเม่น้ำปิง มีเนื้อที่กว่า 747 ตารางกิโลเมตร โดยมีน้ำตก เเละถ้าที่สวยงามมากมาย พร้อมกับเส้นทางเดินป่าที่มีความน่าสนใจเพื่อศึกษาธรรมชาติเเละดูนก เเละศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ พร้อมกับเเวะชมวิถีชีวิตของชาวเขาเป่าต่างๆ ที่หมู่บ้านวุ๊งกะสัง, หมู่บ้านโละโคะ, หมู่บ้านป่าหมาก และหมู่บ้านป่าคา นอกจากนี้เเล้วใกล้กันยังมีหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงตั้งอยู่อีกด้วย ซึ่งการมาเที่ยวชมตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินั้นต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานเสียก่อน เพื่อนำทางเเละร่วมเดินทางไปด้วยกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรที่สวยงามเเละน่ามาเที่ยว

10 เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกำเเพงเพชร-อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

อุทยานแห่งชาติคลองลาน นั้นมีป่าที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก ทั้งป่าเต็งรัง, ป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ เเละเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานชนิดไม่น้อยกว่า 265 สายพันธุ์ โดยมีภูเขาหลายลูกสลับไปมาสวยงามอย่างมาก โดยมีพื้นที่กว่า 187,500 ไร่ โดยส่วนใหญ่เเล้วจะเป็นไร่ร้างที่กำลังฟื้นตัว เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ของอุทยาน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่เที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรที่น่าสนใจมาเที่ยวชม ซึ่งการจะเข้ามาชมความงดงามของอุทยานเเห่งชาติเเห่งนี้นั้น คุณต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าอุทยานเพื่อนำทางไปยังจุดท่องเที่ยวที่กระจายตัวกันอยู่ โดยเจ้าหน้าที่จะร่วมเดินทางไปด้วย

แนะนำโรงแรมในกำเเพงเพชร
ขอบคุณ ภาพจาก http://www.booking.com/

โรงแรม ที่พักราคาถูกจังหวัดกำเเพงเพชร

เเม้ว่ากำเเพงเพชรจะเป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เเต่ก็เต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรที่มีความสวยงามเเละน่ามาเที่ยวชมหลายเเห่ง ทำให้มีที่พักผุดขึ้นมากมาย เเละเเต่ละที่นั้นก็มีความน่าสนใจเเละน่ามาเข้าพักเเตกต่างกันออกไปจนเราอยากจะแนะนำโรงแรมในกำเเพงเพชร ที่มีความน่าสนใจหลายเเห่งด้วยกัน อย่างที่ โรงเเรมชากังราว ริเวอร์วิว นั้นก็สวยงามด้วยทัศนียภาพของเเม่น้ำปิง เเละอยู่ไม่ไกลจากเเหล่งท่องเที่ยวระดับเเลนด์มาร์คของที่นี่ อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเเละการบริการที่ดีเยี่ยมอย่างมาก ส่วนทางด้านของ โรงแรมเพชร กำแพงเพชร นั้นก็เป็นโรงเเรมขนาดใหญ่กว่า 200 ห้อง ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำเเพงเพชร พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เเละการบริการชั้นเลิศ รวมทั้งสามารถเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองกำเเพงเพชรได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียว ส่วนทางด้านของ ซีนิค ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ก็เป็นที่พักสไตล์ร็อคโคโค่ที่มีความสวยงามเเละอยู่ริมเเม่น้ำปิง พร้อมสีสันการเข้าพักที่จะต้องสร้างความประทับใจให้กับคุณได้อย่างมาก ไม่เเพ้กับที่โรงเเรม พี พาราไดซ์ ที่สะดวกสบายเเละครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะกับการพักผ่อนระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอย่างยิ่ง เเละที่ นวรัตน์ เฮอริเทจ ก็เป็นอีกเเห่งที่เหมาะกับการมาใช้เวลาพักผ่อนหย่อนกายให้สบายใจ เมื่อมาเที่ยวจังหวัดกำเเพงเพชรอย่างยิ่ง ส่วนที่ แพรพิมพาลัย ไทย สปา แอนด์ รีสอร์ท นั้นก็หรูหราเเละให้บรรยากาศที่เเสนจะอบอุ่นในการมาพักผ่อน พร้อมความสะดวกสบายอย่างครบครัน

ที่พักราคาถูกกำเเพงเพชร
ขอบคุณ ภาพจาก https://www.agoda.com

ทางด้านของ ที่พักราคาถูกกำเเพงเพชร นั้นก็มีอยู่หลายเเห่งที่น่าสนใจมาเข้าพักกันอย่างที่ ไม้ใหญ่ รีสอร์ท ที่เป็นที่พักสะดวกสบายในราคาสบายกระเป๋า ส่วนที่บ้านดิน บารมีรีสอร์ท นั้นจะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการพักค้างคืนในบ้านดินให้กับคุณได้อย่างเเน่นอน พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันในห้องพัก เเละการบริการดุจญาติมิตร ส่วน มาลี รีสอร์ท ก็เป็นอีกที่พักที่คุณจะได้รับความสะดวกสบายเเละบริการตามาตรฐานในราคาสบายกระเป๋า ไม่ต่างจากที่ โซดา รีสอร์ท ที่ห้องกว้างขวาง เเละการเดินทางก็สะดวกสบายอย่างยิ่ง

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wwkZbzpwDJ8&w=560&h=315]

ติดตาม ที่เที่ยวกาญจนบุรี สถานที่เที่ยวเมืองไทย

Published in เที่ยวกำเเพงเพชร

แสดงความคิดเห็น

comments

ทิ้งคำตอบไว้