หน้าแรก รีวิวจากนักท่องเที่ยว วัดพระพุทธบาท...

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

612
0

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูนในวัดประจำจังหวัดลำพูนนั้น ก็จะต้องมีชื่อของวัดนี้อยู่ด้วย นั้นคือ วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ เบญจพรรณต่าง ๆ  และมีครูบาอาจารย์ที่น่านับถือเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่า ปัจจุบันท่านครูบานั้น ท่านได้ละสังขารไปนานแล้วก็ตาม แต่ ไม่ว่าจะเป็นคำสอนของท่าน หรือความดีงามของท่านที่ได้ฝากไว้ ต้องบอกว่า กว้างใหญ่ มากกว่าแผ่นน้ำทุกผืนมาต่อกันยิ่งนัก
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า  มีเนื้อที่ประมาณ 175  ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ใกล้กับภูเขาหรือ ดอย ๒ ลูกคือ ดอยช้างและดอยเครือ อยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ ๑๙ กิโลเมตร  ปัจจุบัน วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม และ ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้น เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้สนใจทั่วไป

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

ตำนาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เสด็จมาโปรดในดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทยในปัจจุบัน) กระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ จึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลง ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาด ใกล้บริเวณที่ประทับ ซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยู่ ดังนั้น วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระพุทธบาทตากผ้า” มาถึงทุกวันนี้

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

ที่โดยรอบของที่วัดแห่งนี้ สงบเงียบเป็นอย่างมาก มีเพียงร้านค้าเล็ก ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม และ อาหารเล็กน้อยเท่านั้น การที่จะมาเที่ยวที่วัดนี้ จึงต้องเตรียม สิ่งสักการะ ในการบูชาพระมาให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทาน หรือดอกไม้ธูปเทียน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า  อยู่ห่างจากตัวเมืองป่าซางพอประมาณ ถ้าจะมาที่นี้  ก็ใช้ถนนถนนป่าซาง-ลี้ประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร ที่วัดสามารถจะมองเห็นได้จากถนนหลวง ทางวัดจะเช่นชัดเป็นสง่าเป็นอย่างมาก

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูนและสำหรับท่านที่ต้องการจะขึ้นไปบนวัดด้านบนก็มีให้กราบไหว้ ด้วยด้านบนยอดเขานั้นจะมีวิหาร และพระจำพรรษาอยู่ สามารถจะขึ้นไปด้านบนได้ด้วยการขับรถอ้อมขึ้นไปทางด้านหลัง หรือจะเดินขึ้นบันไดจากทางด้านหน้าวัดก็ได้เช่นกัน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

ในงานประจำปีของนี้ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นงานทรงน้ำพระธาตุ หรือ งานสำคัญต่าง ๆ จะมีคนมาอย่างเนืองแน่น จะมีการตั้งโรงทานจำนวมมหาศาล ผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ

Published in รีวิวจากนักท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น

comments

ทิ้งคำตอบไว้