หน้าแรก รีวิวจากนักท่องเที่ยว ชมแสงอาทิตย์ผ...

ชมแสงอาทิตย์ผ่าน 15 ประตูที่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

เขาพนมรุ้งบุรีรัม

ชมแสงลอดทะลุประตู15 ช่องที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานปราสาทหินในศิลปะเขมรที่มีความงดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ถือได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยรวมถึงมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวสามารถเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นและตกแสงทะลุถึง 15 ช่องประตู  ซึ่งทุกๆปีจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าว 4 ครั้ง

 

ที่มาของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ปราสาทหินเขาพนมรุ้งสร้างขึ้นเนื่องในศานาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ดังนั้น เขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาศที่ประทับของเทพพระศิวะโดยตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง (ซึ่งภูเขาพนมรุ้งคือภูเขาไฟเขาพนมรุ้งที่ดับสนิทแล้ว อยู่ในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เขาพนมรุ้ง2

 

ลักษณะของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง หันหน้าไปทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่า “พลับพลาเปลื้องเครื่อง” ถัดจากนั้นเป็นทางเดินทั้งสองข้างประดับด้วยเสามียอดคล้ายดอกบัวตูม เรียกว่า “เสานางเรียง” มีจำนวนข้างละ 34 ต้นทอดตัวไปยังสะพานนาคราชราวสะพานทำตัวเป็นลำตัวพญานาค 5 เศียร สิ่งที่น่าสนใจคือ จุดกึ่งกลางสะพานนาคราช มีภาพจำหลักรูปดอกบัวแปดกลีบเป็นจุดที่ผู้มาทำการบูชา ตั้งจิตอธิษฐานขอพรสะพานนาคราชขั้นที่ 1 มีบันไดจำนวน 52 ขั้น ไว้สำหรับขึ้นไปยังลานบนยอดเขาพนมรุ้ง และที่หน้าซุ้มประตูทิศตะวันออก มีสะพานนาคราชขั้นที่ 2 ยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบลานปราสาทพนมรุ้งแต่ไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้ เพราะได้มีผนังกั้นเป็นช่วงๆและมีซุ้มประตูอยู่กึ่งกลางของแต่ละด้าน

เขาพนมรุ้ง2

ความงามของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ก่อด้วยหินทรายสีชมพูโดยมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าทำเป็นมณฑปโดยมีฉนวนเชื่อมปราสาทประธานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง เรียกว่า “ห้องครรภคฤหะ” เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าในที่นี้คือ “ศิวลึงค์” ซึ่งเป็นตัวแทนองค์พระศิวะ และมีทางต่อเชื่อมกับท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงสักการะศิวลึงค์เท่านั้น

เขาพนมรุ้ง

ภาพสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ทรงอยู่ที่ทับหลังของมณฑปด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานปราสาทหินพนมรุ้ง โดยพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาเหนือพระยาอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทรมีพระนางลักษมีซึ่งเป็นเทพีแห่งความงามและเป็นพระมเหสีคอยปรนนิบัติพัดวีเพื่อให้บรรทมหลับพักผ่อนให้สบายทับหลังนี้เคยถูกขโมยไปยังพิพิธภัณฑ์ชิคาโก้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันได้นำกลับมาคืนที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Published in รีวิวจากนักท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น

comments

ทิ้งคำตอบไว้